filmowy poradnik Damy Radę

profil szkoły na FB

Ważne Informacje

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Lipiec 31, 2015

Chcesz zdobyć zawód opiekuna medycznego, a nie masz wykształcenia średniego?

Zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy!

  • kurs skierowany jest do osób dorosłych, posiadających wykształcenie minimum podstawowe (gimnazjalne),
  • kurs prowadzony w systemie zaocznym,
  • po ukończeniu kursu możesz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
  • nauka bezpłatna,
  • liczba miejsc ograniczona

Więcej informacji:
/56/ 612 35 67
723 185 209
opiekunmedyczny@tzmo.com.pl