filmowy poradnik Damy Radę

profil szkoły na FB

O szkole

Europejskie Cen1trum Opieki Długoterminowej Szkoła Policealna dla Opiekunów Medycznych w Toruniu została założona w 2008 roku, a Szkoła Policealna dla Opiekunów Medycznych w Bydgoszczy w 2012 roku przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA. W 2017 roku rozpoczęłą działalność trzecia z naszych placówek – Szkoła dla Opiekunów Medycznych w Warszawie

 

Szkoła kształci w zawodzie opiekuna medycznego, który został wpisany przez Ministra Zdrowia do wykazu pracowników medycznych we wrześniu 2007 roku. Jest to odpowiedź na coraz większy deficyt pielęgniarek w naszym kraju oraz rosnące zapotrzebowanie na personel świadczący usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne.
W wyniku znacznego postępu w dziedzinie medycyny żyjemy coraz dłużej. Starość wiąże się jednak z różnego rodzaju dysfunkcjami, utratą bądź obniżeniem sprawności oraz z chorobami wieku podeszłego. Wszystkie te czynniki sprawiają, że osoby starsze potrzebują fachowej opieki nawet przy czynnościach dnia codziennego.
Coraz większa ilość osób starszych oznacza coraz większe zapotrzebowanie na personel opiekuńczo-pielęgnacyjny. Obecnie Polska nie dysponuje wystarczającą ilością takiego personelu, co sprawia, że istnieje duży popyt na opiekunów, m.in. opiekunów medycznych.2

Opiekun medyczny może podjąć pracę w:

 • szpitalach – na oddziałach szpitalnych
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • domach pomocy społecznej
 • domach pacjentów, oferując indywidualną opiekę
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych


Słuchacze szkół opiekunów medycznych zdobywają wiedzę z zakresu:

 • anatomii, fizjologii , patologii3
 • pierwszej pomocy
 • podstaw psychologii, pedagogiki i socjologii
 • zdrowia publicznego
 • opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
 • działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • przedsiębiorczość
 • uczą się języka migowego i języków obcych (angielski ,niemiecki)

 

Europejskie Centrum Opieki Długoterminowej jest szkołą policealną o uprawnieniach szkoły publicznej. Oznacza to, że:

 • nauka jest bezpłatna i trwa rok w systemie zaocznym (dwa semestry)
 • zjazdy odbywają się w piątki, soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu
 • wykwalifikowana kadra nauczycielska obejmuje zarówno wykładowców akademickich jak i doświadczonych praktyków
 • zorganizowane są praktyki w placówkach medycznych – na oddziałach neurologicznych, rehabilitacyjnych, zakładach pielęgnacyjno opiekuńczych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • realizowane są dodatkowe bezpłatne lekcje z języka niemieckiego – dla chętnych którzy chcieliby  w przyszłości  podjąć pracę  poza granicami kraju

Oferta ECOD jest skierowana do osób, które chcą:4

 • podnieść swoje kwalifikacje zawodowe
 • zdobyć nowy zawód
 • przekwalifikować się
 • poszerzyć swoją wiedzę