filmowy poradnik Damy Radę

profil szkoły na FB

Gdzie szukać pracy?

Po zdaniu egzaminu i otrzymaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego absolwent może podjąć pracę w:

  • szpitalach – na oddziałach szpitalnych
  • zakładach opiekuńczo-leczniczych
  • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
  • domach pomocy społecznej
  • domach pacjentów, oferując indywidualną opiekę
  • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych
  • w krajach Unii Europejskiej