filmowy poradnik Damy Radę

profil szkoły na FB

Kadra Bydgoszcz

 

Dyrektor Szkoły mgr Grażyna Śmiarowska
sedf
Zarys psychologii  i socjologii mgr Sylwia Suwała
Zarys anatomii, fizjologii i patologii dr n. med. Robert Ślusarz
Zdrowie publiczne dr n. med. Ewa Barczykowska
Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną dr n. med. Kamila Faleńczyk
Pracownia zabiegów higienicznych mgr Mirosława Jastrzębska
  dr n. med. Renata Jabłońska
Podstawy przedsiębiorczości mgr Monika Barańska
Język migowy mgr Karolina Zięba
Język niemiecki Arletta Izabela Bryndal
Ratownictwo medyczne mgr Lidia Iwińska-Traczykowska
Działalność gospodarcza dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska
Zajęcia praktyczne dr n. med. Renata Jabłońska – kier. szkolenia praktycznego
  mgr Irena Słomian – oddział neurologii
mgr Barbara Wieczorkiewicz-Świtała – oddział neurochirurgii
mgr Anna Pytel – oddział chorób wewnętrznych
mgr Iwona Kostyk – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Gryf-Med”