filmowy poradnik Damy Radę

profil szkoły na FB

Kadra Toruń

Kadra dydaktyczna
Informacja na temat nauczycieli poszczególnych przedmiotów

Dyrektor Szkoły mgr Grażyna Śmiarowska
sedf
Zarys psychologii pedagogiki i socjologii mgr Sylwia Suwała
Zarys anatomii, fizjologii i patologii dr n. med. Robert Ślusarz
Zdrowie publiczne mgr Grażyna Śmiarowska
Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną mgr Dorota Bożejewicz
mgr Marzena Paczkowska
Pracownia zabiegów higienicznych mgr  Teresa Szulc
  mgr  Joanna Jaroń-Lisewska
mgr  Małgorzata Nita
Podstawy przedsiębiorczości mgr Łukasz Sajewski
Język migowy mgr Karolina Zięba
Język niemiecki mgr Anna Ziółkowska
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
mgr  Piotr Lewandowski
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska
Zajęcia praktyczne mgr Teresa Szulc - kier. szkolenia praktycznego
  mgr Dorota Bożejewicz – ZPO Toruń
mgr Marzena Paczkowska – ZPO Toruń
mgr Joanna  Jaroń-Lisewska - oddział ortopedyczny
mgr Małgorzata Nita - oddział wewnętrzny