filmowy poradnik Damy Radę

profil szkoły na FB

Ważne Informacje

Otworzyliśmy nową placówkę – Warszawa

Maj 11, 2017

Szkoła dla Opiekunów Medycznych w Warszawie rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2017 r.

Szkoła mieści się przy Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie ul. Banacha 1a

Szkoła kształci w systemie zaocznym. Nauka trwa 1 rok (2 semestry).

Do szkoły może uczęszczać każdy, kto ma wykształcenie:

  • podstawowe /gimnazjalne – nauka na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, kursant po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminu otrzymuje „Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie”.
  • średnie – nauka w Szkole Policealnej, słuchacz po ukończeniu i zdaniu egzaminu otrzymuje „Świadectwo i Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie”

Po zakończeniu nauki dla najlepszych istnieje możliwość zatrudnienia w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.

Więcej informacji:
/56/ 612 35 67
723 185 209
opiekunmedyczny@tzmo.com.pl