filmowy poradnik Damy Radę

profil szkoły na FB

Plan Bydgoszcz

 

NAUCZYCIEL ZJAZDY – SEMESTR I
17 IX 01 X 15 X 05 XI 19XI 03 XII 17 XII 14 I 28 I
mgr Anna Pytel X X
mgr Barbara Wieczorkiewicz – Świtała X X X
mgr Iwona Kostyk X X X

 

NAUCZYCIEL ZJAZDY – SEMESTR II
12 II 25 II 11 III 25 III 08 IV 22 V 13 V 27 VI
mgr Anna Pytel X X X
mgr Barbara Wieczorkiewicz – Świtała X X X
mgr Iwona Kostyk X X

 

mgr Anna Pytel
Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela, ul. Ujejskiego 75

mgr Barbara Wieczorkiewicz-Świtała
Odział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela, ul. Ujejskiego 75

mgr Iwona Kostyk
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „GRYF-MED”, ul. Wojska Polskiego 46

 

Pobierz regulamin praktyk