filmowy poradnik Damy Radę

profil szkoły na FB

Plan Toruń

 

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Zjazdy 2017 11 III 25 III 08 IV 22 IV 06 V 20 V 03VI
Oddział Chorób Wewnętrznych X X X
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy X X X X

 

Zajęcia praktyczne odbywają się w godz. 7:00-12:00

Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu, ul. Batorego 17-19; Oddział Chorób Wewnętrznych
mgr Joanna Jaroń-Lisewska

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Toruniu, ul. Ligi Polskiej 8
mgr Małgorzata Nita

Egzamin z zajęć praktycznych 03.06.2017 r. – mgr Joanna Jaroń-Lisewska

 

Pobierz regulamin praktyk