filmowy poradnik Damy Radę

profil szkoły na FB

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia szkoły (średniej/podstawowej/gimnazjalnej)
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w zawodzie „Opiekun medyczny” – od lekarza medycyny pracy (skierowanie do lekarza kandydat otrzymuje po złożeniu dokumentów),
  • 1 zdjęcie – podpisane,
  • Podanie do szkoły -pobierz formularz Podanie-do-szkoły-2020 druk

 

Dokumenty rekrutacyjne do szkół w Toruniu  Bydgoszczy i Warszawie należy przesyłać na adres:
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A
87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego 20/26

z dopiskiem SZKOŁA

 
Każdy słuchacz na zajęcia praktyczne musi mieć strój i obuwie ochronne.

Szkoła oferuje swoim słuchaczom:

  • bezpłatną naukę,
  • nowoczesną bazę dydaktyczną,
  • wykwalifikowaną kadrę wykładowców,
  • naukę języka migowego,
  • naukę języka niemieckiego (dla chętnych dodatkowe godziny nauki języka bez opłat),
  • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w renomowanych placówkach służby zdrowia pod nadzorem nauczycieli zawodu.