filmowy poradnik Damy Radę

profil szkoły na FB

Ważne Informacje

Rozpoczynamy nabór na rok 2019/2020

Maj 14, 2019

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż rozpoczynamy nabór na rok 2019/2020 do Policealnej Szkoły Opiekunów Medycznych w Toruniu, Bydgoszczy i Warszawie.

Pragniemy podkreślić, że nauka w naszej Szkole jest bezpłatna. Absolwenci naszych szkół wyróżniają się na rynku szerokimi kompetencjami. To efekt nastawienia na jakość kształcenia, w szczególności nastawienia na praktyczną jej stronę. Dlatego w policealnych szkołach opiekunów medycznych prelegentami są głównie praktycy, z dużym doświadczeniem w zakresie opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi czy niesamodzielnymi.

Więcej informacji:
/56/ 612 35 67
723 185 209
opiekunmedyczny@tzmo.com.pl