filmowy poradnik Damy Radę

profil szkoły na FB

Kalendarz roku

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

TORUŃ, wrzesień 2018 r.  -  czerwiec 2019r.

  • rozpoczęcie roku szkolnego 15 IX 2018 r.
  • zakończenie roku szkolnego 21VI 2019 r.

BYDGOSZCZ, wrzesień 2018 r.  -  czerwiec 2019 r.

  • rozpoczęcie roku szkolnego 16 IX 2018 r.
  • zakończenie roku szkolnego 21 VI 2019 r.

TORUŃ, luty 2018r. – styczeń 2019r.

  • rozpoczęcie roku szkolnego 10 lutego 2018 r.
  • zakończenie roku szkolnego 25 stycznia 2019 r.

WARSZAWA, wrzesień 2018r- czerwiec 2019r 

  • rozpoczęcie roku szkolnego 29 IX 2018 r.
  • zakończenie roku szkolnego 21 VI 2019 r.

 

 

TERMINY EGZAMINÓW W 2019 ROKU

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna
10 stycznia 2019r. godzina 14:00  Sesja 1

18 czerwca 2019 r. godzina 14:00 Sesja 2

Egzamin potweirdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna

od 11.stycznia 2019 r. Sesja 1.
od 21 czerwca  2019 r. Sesja 2
według indywidualnych harmonogramów, które otrzymają słuchacze na miesiąc przed terminem egzaminu.

Informacja o sposobie  organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej